> Çağrı Merkezi Operatörlüğü Modüllerinin Geliştirilmesi' tanıtım toplantısı yapıldı >

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi'nin teknik desteğiyle sunulan ve Avrupa Birliği, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Yapısal Fonlarınca (IPA) ile desteklenmeye hak kazanan  "Çağrı Merkezi Operatörlüğü Modüllerinin Geliştirilmesi" Hibe projesi, gerçekleştirilen kahvaltılı basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa YILDIZ, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE, proje ortağı kurum ve kuruluş temsilcileri ile yerel ve ulusal basınımızın temsilcileri katıldı. Okul Müdürü İsmail Seçkin ÜSTÜN tarafından projenin tanıtım sunumu gerçekleştirildi ve projeyle ilgili bilgiler verildi.
Proje Hibe Faydalanıcısı;  Aydın Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje ortakları; Çine Muhsin Kalkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje iştirakçisi ise; Win Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.' olup, proje bütçesi 180.000 Euro'dur.
Proje ile Ticaret Meslek Liselerinin, Büro Yönetimi Alanına bağlı "Çağrı Merkezi Operatörlüğü" dalının kurulması için gerekli tüm öğretim programı ve ders materyallerinin oluşturulmasını ve üretilen bu kaynaklarla proje ortağı 3 okulun mezunlarına pilot uygulama yapmayı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  meslek liselerinin Büro Yönetimi alanında, "Çağrı Merkezi Operatörlüğü" eğitim dalının açılması için gerekli çalışmaları yapmayı amaçlamaktayız.   Ayrıca Aydın Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu projeye başladığımız andan itibaren meslek liselerinin Büro Yönetimi alanında, "Çağrı Merkezi Operatörlüğü" eğitim dalının Türkiye'de ilk kez açılmasını planlanmaktadır.
Projenin hedef aldığı sektör, Çağrı merkezi operatörlüğü sektörüdür ve sektör;  engellilerin, bayanların ve evde çalışmak isteyenler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdamına uygun bir sektördür.Son zamanlarda özel sektörün yanı sıra kamu kurumları da hizmetlerini tanıtmak, kurumlar üzerinde vatandaş denetimini sağlamak, vatandaş devlet iletişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla projemizin ilgili olduğu çağrı merkezi sektöründen yararlanmaktadır. Kamunun çağrı merkezlerinden yararlanması sektörün daha da büyümesini ve operatör ihtiyacının artmasını sağlamıştır. Kamunun bu yönelişi yabancı sermayeli şirketlerinde sektöre girmesini sağlamış bu durum sektörün profesyonelleşmesini de beraberinde getirmiştir.Çağrı Merkezi sektörünün pazar büyüklüğü yaklaşık 1,6 milyar Dolar'dır. Türkiye’deki çağrı merkezi sayısı şu an yaklaşık 1200 adet civarında olup,  sektörde sağlanan istihdam ise 80.000 kişidir. Profesyonel bir anlayışla oluşturulan çağrı merkezi şirketlerinin sektörel başarısı için kalifiye operatör ihtiyacı bulunmaktadır. Ülke genelinde Antalya, Eskişehir, Erzurum, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Zonguldak, Sivas, Düzce, Erzincan, Giresun, Kahramanmaraş, Trabzon, Burdur, Nevşehir, İstanbul, Samsun ve Isparta olmak üzere toplam 18 üniversitede Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı bulunmaktadır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, bu dinamik ve emek yoğun sektörün farkına varamamış ve meslek liselerinde bu meslek dalının eğitimi için gerekli alt yapıyı oluşturmamıştır. Sektördeki şirketlerin, operatör ihtiyacını karşılayabileceği herhangi bir örgün eğitim kurumu bulunmamaktadır. Haliyle sektörde faaliyet gösteren şirketler her yeni eleman alımından sonra yaklaşık 30 iş günü eğitim vermektedir. Ancak bu durum kendileri için ek mali külfet oluşturmakta ve tam olarak mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi de mümkün olamamaktadır. Günümüzde çağrı merkezlerinin sadece müşterilere yönelik hizmet ve temas noktası olarak kullanımının ötesinde müşterilere doğrudan ulaşarak tele satış, tahsilat takibi ve anket gibi amaçlarla kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Çağrı merkezlerinin yeni fonksiyonlarını etkin şekilde yerine getirmesi için de ticaret eğitimi almış operatörlere ihtiyacı vardır. Bu bağlamda çağrı merkezi operatörlüğü mesleğine en yakın örgün eğitim alanı meslek liselerinin Büro Yönetimi alanıdır.Proje Tamamlandığında,  Mesleki Eğitim Sisteminde "Çağrı Merkezi Operatörlüğü" dalının kurulması için gerekli tüm öğretim programı ve ders materyallerinin oluşturulacak, Oluşturulan bu yeni modülle proje ortağı 3 okulun mezunlarına pilot uygulama gerçekleştirilecek, Bu modül, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunularak,  meslek liselerinin Büro Yönetimi alanında, "Çağrı Merkezi Operatörlüğü" eğitim dalının açılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.< Anasayfa


Bu Yayın Avrupa Birliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Osmangazi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Sorumludur.Bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Bu sitedeki tüm kaynaklar izin alınmaksızın kullanılabilir.