> PROJE DESTEK >


 

ÇAĞRI MERKEZİ DERNEĞİ

Çağrı Merkezleri Derneği, Türkiye’ de çağrı merkezi hizmet alanının gelişmesi ve büyümesine, istihdam yaratılmasına, sektör standartlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkı sağlamak, toplum bilincini geliştirmek, etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek, bütününün çıkarlarını gözeterek, sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek, üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmayı amaç edinen bir dernektir. Bu bağlamda Çağrı Merkezleri Derneği, sektöre dair veri kaynağı sağlamada, sektör hakkında bilgilendirmede, gereken istatistiksel verilerin elde edilmesinde projemize katkıda bulunarak projenin en güncel verilerle hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca proje faaliyetimiz dahilinde olan İngiltere ve Almanya ziyaretlerinde gereken kontakları kurmada yardımcı olmuşlar. Böylece bu ziyaretlerin daha olumlu ve verimli geçmesini sağlamışlardır.


WİN BİLGİ İLETİŞİM A.Ş.

Win Bilgi İletişim A.Ş.' i Telekom, Finans ve Perakende sektörlerindeki müşterilerine katma değerli Çağrı Merkezi Hizmetleri başta olmak üzere çok kanallı iletişim hizmetleri sunmakta olan, Türkiye'nin kendi alanında en önemli markaları ile işbirliği yapmayı, vermiş oldukları hizmetler ile kalitelerine, vizyonlarına ve hedeflerine ölçülebilir değerler katmayı ilke edinen bir şirkettir.

Win Bilgi İletişim A.Ş.' i proje çalışma sürecinde gerek modül içeriklerinin oluşturulması için literatür taramasında, gerek sektör ihtiyaç analizinin tespit edilmesinde ve projeye ait veri kaynağı sağlamada katkılarını eksik etmemişlerdir. Ayrıca proje nihayete erdiğinde Aydın ilinde yeni bir lokasyon açmayı amaçlamaktadırlar böylece Aydın'a yaptıkları bu yatırım ile gereken iş istihdamı da sağlanmış olacaktır.

 

< Anasayfa


Bu Yayın Avrupa Birliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Osmangazi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Sorumludur.Bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Bu sitedeki tüm kaynaklar izin alınmaksızın kullanılabilir.