> PROJEMİZ >


İLETİŞİM ÇAĞINDA YENİ BİR MESLEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de Meslek ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu (QVET) Hibe Programı 25 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanmıştır.
Proje kapsamındaki ön başvurular 16 Temmuz 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Başvuru yoğunluğu nedeniyle 2 Ekim 2012’de açıklanacak olan ön eleme sonuçları 6 ay gecikmeli olarak 5 Nisan 2013 tarihinde yayınlanmıştır.
Efeler Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı; “Çağrı Merkezi Operatörlüğü Modülerinin Geliştirilmesi” Projesi ön elemeyi geçen 1100 proje içerisinde girmiş, ön elemeyi geçmiş tam başvurunun ardından Türkiye’deki başarılı 69 projeden birisi olmuştur. Aydın’da ise başarıya ulaşan tek projedir.
Proje Meslek Liselerinin, Büro Yönetimi Alanına bağlı “Çağrı Merkezi Operatörlüğü” dalının kurulması için gerekli tüm öğretim programı ve ders materyallerinin oluşturulması ve üretilen bu kaynaklara proje ortağı 3 okulun mezunlarına pilot uygulama yapmayı amaçlamaktadır. Proje ile elde edilen tüm sonuçlar, ders materyalleri ve modüller bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
Proje Kapsamında üretilen modüllerin en az 1 tanesi Z-Kitap haline dönüştürülmesi sağlanacaktır. Üretilen Z-Kitap Fatih Projesine uygun standartlara haiz olacaktır. Proje hayat seyri boyunca yapılacak tüm faaliyetlere ve proje sonuçlarına www.camop.org sitesinden ulaşabileceklerdir.

PROJENİN HEDEF GRUBU

Proje ortakları Efeler Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çine Muhsin Kalkan Mesleki ve Teknik Lisesi ve Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş 60 kişi projenin hedef grubudur. Bölüm mezunları genelde vasıf gerektirmeyen işlerde düşük ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır. Ne özel sektörde ne de kamu sektöründe kariyer basamakları olan bir işte istihdam imkanı yakalamamaktadırlar. Proje, mezunların aldıkları eğitime uygun kariyer basamakları olan bir meslekte istihdam olanakları sağlamaktadır.

PROJENİN NİHAİ FAYDALINICILARI

1 - Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları:
Proje aşağıdaki yönlerden mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.
a) Mesleki eğitimi sektörel gelişmelere paralel olarak revize etmek.
b) Hakkında yeterli bilgi alamayan bir sektörün, mesleki eğitim alan öğrenciler tarafından farkındalığını sağlamak.
c) Meslek liselerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapabilecekleri alternatif alanları çoğaltarak mesleki eğitimde çeşitliliği arttırmaktır.
d) Başarılı öğrencileri mesleki eğitime çekmek.

2- Mesleki ve Teknik Eğitime Yönelecek Öğrenciler:
Projenin uygulanış ve istihdam oranı yüksek ve kariyer basamakları olan bir dalın mesleki ve teknik eğitim okullarında açılması ile ortaokuldan mezun olmuş öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer alacağı açıktır. Bu durum okulların teknik ve yönetim kapasitesinin iyileştirilmesine ve kalitesinin geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır.

3-Mesleki ve Teknik Eğitim İçindeki Öğretmenler:
Türkiye’de yaklaşık 5000 civarında Büro Yönetimi ile Muhasebe ve Finansman öğretmeni bulunmaktadır. Bu öğretmenler Ticaret Meslek lisesindeki meslek derslerine girmektedirler. Meslek liselerinde Çağrı Merkezi Operatörlüğü dalının oluşturulması durumunda bu daldaki meslek derslerine girecek öğretmenlerin proje ile mesleki adaptasyonların proje sürecinde uzman kadrolar tarafından gerçekleştirilecek eğitimin seminerleri ile sağlanacaktır.

4-Çağrı Merkezi Sektörü:
Her yıl %20 büyüme performansı gösteren sektörde önümüzdeki 3 yıl içinde en az 35000 yeni operatör ihtiyacı olacağı öngörülmektedir. Ancak hiçbir örgün eğitim kurumunda Çağrı Merkezi Operatörlüğü eğitimi verilmemektedir. Haliyle bu meslek dalında eğitim almış kalifiye eleman eksikliği bulunmaktadır. Bu açığı sektördeki şirketler, vasıfsız olarak istihdam ettiği kişilerin eğitimlerini kendi bünyesinde verdikleri hizmet içi eğitim kurslarıyla gidermeye çalışmaktadır.
Proje sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikte mesleki eğitimden geçmiş devamlı bir iş gücü kaynağı oluşturmayı öngörmektedir. Sektörün operatör istihdamında en büyük sorunu yüksek çalışan devinimidir. Operatör olarak işe başlayan kişiler bu işi bir meslek olarak görmemekte evleninceye, başka bir iş buluncaya veya askere gidinceye kadarki dönemlerinde çalışacakları geçici bir iş olarak değerlendirmektedirler. Çalışanlardaki bu algı nedeniyle operatörlerin %71’i 2 yıldan az sürede işten çıkmaktadırlar. Çağrı merkezi operatörlüğünün, çalışanları tarafından bir meslek olarak algılanmaması işten ayrılmalarda önemli bir etmen olarak kabul edilebilir. Ancak böyle bir algının oluşumunda, mesleğe ilişkin profesyonel anlamda bir sertifikasyon sorununun yaşanması, ihtiyaç analizi ve temel mesleki yeterlilikler doğrultusunda öğretim tasarımları yapılmadan oluşturulan kısa süreli eğitim programları çağrı operatörlüğünün meslek olarak algılanmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum sektörü olumsuz etkilemekte, gelişimini engellemektedir. Sektörün yaşadığı ve her geçen gün artarak yaşamaya devam edeceği bu temel sorunun çözüme ulaşması tarafın en önemli beklentileri arasındadır. Bu proje çerçevesinde öncelikle hedeflenen çağrı merkezi operatörlüğü meslek analizi doğrultusunda belirginleşecek temel yeterliliklerin, yine amaca dönük tasarımlanmış öğrenme ortamlarında teorik ve uygulamalı olarak kazandırılmasıdır.

 

PROJE FAALİYET TAKVİMİ

AYLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Çalışma ekibinin oluşturulması ve görev dağılımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projenin kamuoyuna tanıtılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngiltere’de ve Almanya’da sektör tanıma ziyaretleri ve işbaşı eğitimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerli ve yabancı literatürlerin taranması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım ve yazılım tedariki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştay yapılarak müfredatın, derslerin ve modüllerin tespiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modüllerin yazılması ve taslak modüllerin basılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Öğrenme materyallerinin hazırlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot uygulamaların yapılacağı Aydın Osmangazi TML, Çine Muhsin Kalkan TML ve Bulancak TML öğretmenlerinin eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Çağrı Merkezi Operatörlüğü” kurlarının düzenlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kariyer günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE TEKNİK BİLGİLERİ
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı
Referans No: EuropeAid/133086/M/ACT/TR228
Projenin Adı: Çağrı Merkezi Operatörlüğü Modüllerinin Geliştirilmesi
Proje Sahibi: Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje Ortakları: Çine Muhsin Kalkan Mesleki, Bulancak Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Proje İştirakçisi: Win Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.
Proje Başlangıç Tarihi: 1 Eylül 2014
Proje Süresi: 12 Ay

 

< Anasayfa


Bu Yayın Avrupa Birliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Osmangazi Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Sorumludur.Bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

Bu sitedeki tüm kaynaklar izin alınmaksızın kullanılabilir.